Dobling av medlemsantallet på ett år

Norwegian Offshore Wind Cluster er i havvinden. Klyngen har doblet medlemsantallet siden den fikk Arena-status i fjor.

Christine Korme Og Arvid Nesse
Kommunikasjonsdirektøren i Norges Rederiforbund, Christine Korme, i samtale med Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind Cluster under Havvindkonferansen tidligere i år.

Oppmerksomheten rundt havvind har aldri vært større i Norge. Norwegian Offshore Wind Cluster arbeider med å etablere en norsk leverandørkjede opp imot flytende havvind. Nylig la organisasjonen og samarbeidspartnere frem en rapport laget av Menon. Denne forteller at flytende havvind kan gi en verdiskaping opp imot 117 milliarder kroner mellom 2020 og 2050, og gi 128.400 årsverk i samme periode.

– Ja, vi seiler i medvind nå. For ett år siden hadde vi rundt 40 medlemsbedrifter. I dag har vi rundt 80. Av nylig innmeldte kan nevnes Fred Olsen Ocean, DeepOcean, Hagland Shipbrokers, Amundsen Diving og Tronds Marine Service, forteller Arvid Nesse som leder klyngesamarbeidet.

Norwegian Offshore Wind Cluster informerer om mulighetene innenfor flytende havvind nasjonalt og globalt foruten at de organiserer ulike samarbeidsarenaer innenfor ulike områder. Eksempler på arrangementer som kommer, er et dialogmøte mellom fiskeri og offshore vind i Haugesund den 10. oktober og en klyngesamling på Stord den 14. oktober om etablering av norske leverandørkjeder.

(Tekst og foto SMe)