DOF gjør kontrakter i Nord-Amerika

DOF Subsea har gjort flere kontrakter i Trinidad og Mexicogulfen. Skandi Neptune har fått en treårig rammeavtale.

Skandi Neptune
Skandi Neptune

Den treårige rammeavtalen for Skandi Neptune omhandler IMR og lett konstruksjonsarbeid for en operatør i farvannene ved Trinidad.

I tillegg kommer altså flere korte kontrakter i Mexicogulfen innenfor IMR, subseainstallasjon og decommissioning.

- Kontraktene sikrer god utnyttelse av flåten vår i Nord-Amerika og gir en solid plattform for videre arbeid i Trinidad og Mexicogulfen, sier adm. dir. i DOF Subsea, Mons Aase.

(Tekst SMe basert på børsmelding. Foto DOF)