DOF i partnerskap for redusert forbruk av drivstoff

DOF har gått inn i et partnerskap med Kongsberg, SINTEF Ocean og Norce for å redusere forbruket av drivstoff og utslipp av klimagasser knyttet til rederiets operasjoner offshore.

Skandi Skansen Dof
Illustrasjonsfoto: Skandi Skansen ved kai i Las Palmas.

Dette skriver rederiet på Austevoll i en børsmelding.

Det heter i meldingen at det skal utvikles et avansert beslutningsstøttesystem for operasjoner offshore. Flåten skal utnyttes mer effektivt og mer bærekraftig basert på avansert innsamling og bearbeiding av informasjon. Innovasjon Norge er inne med økonomisk støtte til prosjektet.

- Å utvikle smarte løsninger er avgjørende for at vi skal beholde posisjonen vår som ledende operatør av offshoreskip i dag og fremover, sier Lars Christian Larsen, Senior Project Manager for Energy Management i DOF. Han understreker at bærekraftige operasjoner har med teknologiutvikling å gjøre, men like mye med kulturen i rederiet å gjøre.

(Tekst og foto SMe)