Dronning og prins på kontrakt

Eidesvik Offshore har siden 10. april inngått kontrakter for både Viking Queen og Viking Prince.

Viking Prince I Ølensvåg
Arkivfoto: Viking Prince i Ølensvåg.

Kontrakten for Viking Queen er inngått med Equinor for fire måender med videre opsjoner i befrakters favør. Oppstart er i andre kvartal 2019.

Viking Prince er en stor og moderne PSV, og kontrakten er for dette skipet er tildelt under en rammeavtale mellom Aker BP og Eidesvik Offshore. Kontraktsperioden er for 12 måneder med oppstart i tredje kvartal 2019, og med mulighet for forlengelse utover den faste perioden.

(Tekst basert på børsmeldinger. Foto SMe)