Elektrifisering av havn viktig overfor Statnett

Nylig ble det kjent at planene om ny kraftledning til Haugalandet gjenopptas. I rapporten «næring og nett» som var del av beslutningsgrunnlaget, er havn tydelig fokusert.

Øyvind Olsen
Øyvind Olsen i RENEnergi programmet har vært delaktig i rapporten som omhandler næringsutvikling og økt kraftbehov på Haugalandet.

Haugaland Kraft står bak rapporten, i samarbeid med RENENERGI programmet. Øyvind Olsen arbeider for sistnevnte og har også vært engasjert i arbeidet med rapporten.

- Haugalandet er et underskuddsområde med mye industri, lite kraftproduksjon og begrenset nettkapasitet. Nå gjenopptas arbeidet med etableringen av en ny 420 kV kraftledning til regionen, sier Olsen.

I rapporten fremheves en rekke forhold som underbygger regionens behov for mer energi. Utviklingen av Haugaland Næringspark er et slikt forhold, men Hydro Aluminium på Karmøy, elektrifisering av Utsirahøyden, prosessanlegget på Kårstø og mye annet trekkes frem. Blant annet elektrifiseringen av havn.

- Det er stor industriell vekst på Husøy med et økt kraftbehov. I tillegg til hva som er tilknyttet i dag, er det estimert er økt kraftbehov på 30 MW. En stor andel av dette behovet er knyttet til elektrifisering av Haugesund Cargo Terminals, heter det blant annet i rapporten.

Om Garpaskjær heter det at det forventes en sterk utvikling i cruisetrafikken og dermed et økt behov for landstrøm.

- I tillegg til hva som er tilknyttet i dag, er det estimert et økt kraftbehov på 15 MW. Dette behovet sees i sammenheng med økt kraftbehov hos blant annet Aibel sitt offshore verft på Risøy, står å lese i rapporten.

Ordførerne på Haugalandet feiret deg som en gladdag da nyheten om Statnetts gjenopptakelse ble kjent.

(Tekst og foto SMe)