En lang og to korte for Solstad i Brasil

Solstad Offshore har gjort en kontrakt på 13 måneder pluss opsjoner med Total og fått forlengelse for to skip med Equinor. Alt i Brasil.

Far Sagaris
AHTS Far Sagaris begynner i kontrakten med Total, men avløses senere av et forsyningsskip.

Opsjonene med Total i Brasil er i følge en børsmelding på 2x6 måneder. Forlengelsen med Equinor i Brasil gjelder forsyningsskipene Far Scotsman og Far Serenade og dreier seg om tre måneder for hvert fartøy.

(Tekst SMe basert på børsmelding. Foto Solstad Offshore)