Endelig overskudd!

Eidesvik Offshore leverer et overskudd før skatt på 30,2 millioner kroner i andre kvartal 2019. Samme størrelse for samme periode i fjor var et underskudd på 105,5 millioner.

Jan Fredrik Gitte Geir
Arkivfoto: F. v. CEO i Eidesvik Offshore, Jan Fredrik Meling, Chief Commercial Officer, Gitte Gard Talmo og kapteinen på Viking Athene, Geir Strand.

I andre kvartal i 2018 var fraktinntektene på 125 millioner kroner, mens de i andre kvartal i år beløper seg til 171 millioner kroner.

Eidesvik Offshore har nylig lagt frem kvartalsrapporten. I denne fremkommer også at EBITDA siste kvartal var 96,2 millioner kroner mot 20,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Egenkapitalandelen oppgis per 30.06.2019 til 35 prosent.

Eidesvik Offshore inngikk en avtale med långiverne sine for halvannet år siden. Den spesifiserte endringer i tilbakebetalingsbetingelsene i lys av krisen offshorerederiene har stått i de siste årene. Gjennom 2018 leverte Eidesvik bedre enn forutsetningene i denne avtalen, og gjennom første halvår av 2019 har rederiet levert betydelig bedre.

Overfor Maritimt Nyhetsbrev fremhevet adm. dir. i Eidesvik Offshore, Jan Fredrik Meling, like før sommeren de ansattes evne til å ta krevende utfordringer. Han sa også at han mente bunnen var nådd, og at rederiet så klare tegn til bedring.

(Tekst og foto SMe)