Eneste maritime fagskole uten stryk

Fagskolen Rogaland, avd. maritime fag i Haugesund, er eneste norske maritime fagskole uten stryk etter førsteåret. Avdelingsleder Jan Tore Tønnesen Nilsen opplever at skolen er i et godt driv.

Jan Tore Tønnensen Nilsen
Jan Tore Tønnesen Nilsen

- Menon Economics har utarbeidet en rapport på oppdrag fra rektorene ved de maritime videregående skolene i Norge. Den viser blant annet at Fagskolen Rogaland sin utdanning av dekks- og maskinoffiserer er det eneste fagskoletilbudet i Norge som ikke hadde stryk etter første skoleåret, i dette tilfellet skoleåret 2017/18. Og det gjelder etter kontinuasjonseksamen. Vi er selvsagt fornøyd, smiler Jan Tore Tønnesen Nilsen.

Det finnes maritime fagskoletilbud i 13 av landets fylker.

De maritime fagskolene har tidligere fått høre fra rederiene at studentenes kunnskaper i engelsk og norsk har vært for dårlige.

- I Haugesund har vi det høyeste karaktersnittet i engelsk for dekksoffiserer og vi er nest beste skole for maskinoffiserer. Snittet i engelsk for dekksoffiserene lå ved eksamen i 2018 på 5,2 med 6 som beste karakter. For maskinoffiserene lå snittet vårt på 4,9. Dette mener jeg er et resultat av at vi har iverksatt tiltak på skolen vår, sier Nilsen.

I norsk var landsgjennomsnittet i 2018 4,2 for dekksoffiserene og 4,1 for maskinoffiserene. Fagskolen Rogaland, avd. maritime fag i Haugesund, hadde snitt på henholdsvis 4,3 og 3,7, altså litt over landsgjennomsnittet for dekksoffiserutdanningen, men noe under før maskinoffiserutdanningen.

For alle fagskolene er snittet i både matte og fysikk dårlige. Ifølge rapporten kan dette skyldes at elever ikke har matte og fysikk på VG2 maritime fag, og at de har to år læretid uten noe form for matte og fysikkundervisning.

- Dette betyr at elevene ikke har noe form for matte og fysikkundervisning over en periode på tre år før de begynner på fagskolen. Dette er svært uheldig, noe vi som fagskole har sett lenge. Derfor innførte Fagskolen Rogaland regneverksted i matte og fysikk dette skoleåret, for alle klassene. Det blir gjennomført av to studenter som hjelpelærere hver onsdag etter skoletid. Det har hatt en merkbar effekt, sier Jan Tore Tønnensen Nilsen.

I tillegg har Fagskolen Rogaland bestemt å innføre matte og fysikk forkurs fra høsten 2019.

(Tekst og foto SMe)