Engasjerer seg for digitalisering i maritim utdanning

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) fra Rogaland stiller spørsmål til næringsministeren om digitalisering i maritim utdanning.

Torstein Tvedt Solberg
Torstein Tvedt Solberg. Foto Stortinget.

Solberg sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. I et møte med Maritimt Forum og Sjøoffiserforbundet nylig ble han gjort oppmerksom på at næringen ennå ikke har sett utlyst 15 millioner kroner som ble satt av i revidert nasjonalbudsjett før sommeren til digitalisering i maritim utdanning.

Det er avgjørende for fremtiden til norsk maritim kompetanse at man utvikler gode utdannings- og etterutdanningstilbud innenfor digitalisering.

- Når og hvordan kan næringen forvente at midlene til å digitalisere maritim utdanning blir tilgjengeliggjort? spør Torstein Tvedt Solberg i et spørsmål innlevert den 1. oktober.

Han begrunner spørsmålet sitt slik:

I revidert nasjonalbudsjett satte regjeringen av 15 millioner kroner til en satsing på digital kompetanse. I pressemeldingen ble det skrevet at midlene skulle komme som en pott som utdanningsinstitusjoner kan søke, hvis de har et prosjekt som bidrar til å digitalisere maritim utdanning.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har seks virkedager på seg til å svare.

(Tekst SMe)