Et skjult sjøeventyr

Mange tror Jakobsen Transport handler om vogntog på vei. De tar langt på vei feil.

Marton Jakobsen
Marton Jakobsen

Jakobsen Transport er blitt medlem av Maritimt Forum. Det er de ikke blitt fordi de eier 13 lastebiler. Jakobsen Transport er blitt medlem av Maritimt Forum fordi brakkeforflytning på sjø utgjør en vesentlig del av virksomheten.

– Vi transporterer brakker og moduler til nye bygg sjøveien. Nå står fem skipninger for tur fra Estland til Hammerfest. Ofte bruker vi Wilson, fordi vi kjenner godt til båtene rederiet har. Vi gir kunden en samlet transportløsning. Den inkluderer både skipningen og transport på land med vogntogene våre. Flere av dem har kraner, forteller Marton Jakobsen.

Han etablerte Jakobsen Transport i 1983. Da hadde han vært fisker i Alaska og seilte i supplyen i Nordsjøen.

– Jeg hadde faktisk et år ute for Solstad. På Normand Vibran, smiler Marton Jakobsen.

Det som begynte som et flyttebyrå er nå blitt en virksomhet med 16 ansatte og en omsetning på 68 millioner kroner i 2018.

– Fjoråret var veldig godt. I år lander vi nok mer på normalen, rundt 50 millioner i omsetning tenker jeg, sier Jakobsen.

Utenfor kontorene på Bygnes pynter et anker opp, foruten en propell, i tillegg til parkerte vogntog, når disse ikke er operative. I oppgangen står eller henger flere maritime effekter, blant annet en tavle med skipsknuter.

– Det er egentlig fisker og sjømann han er, sier Siv H. Jakobsen fra ett av kontorene. Hun arbeider med økonomi og sitter sammen med kontorleder Monika Jakobsen. Av de 16 ansatte, er det 11 sjåfører.

Jakobsen Transport gjør om lag 30 skipninger per år. Hele skipet utnyttes. Markedet er i Kyst-Norge, men brakker og moduler hentes så vel i Estland som i Sverige.

– Vi tar dem ofte på båt til Husøy som tjener som en slags hub for oss. Både lokasjonen vår på Bygnes og Karmsund Havn har en ideell beliggenhet mellom Stavanger og Bergen. Fra Husøy går transporten ofte videre på et annet fartøy. Sjøveien er mer miljøvennlig enn landeveien, og mer effektiv.

– Mer effektiv?

– Dersom man transporterer brakkene eller modulene på vei, må mange biler brukes, og de kommer ofte frem til lokasjonen hvor monteringen skal foregå på ulikt tidspunkt. I våre skipsbaserte løsninger kommer alt på samme tid. Vi har biler og sjåfører på land som tar imot lasten. Samlet gjør dette monteringsarbeidet mer effektivt forklarer Jakobsen.

Han skulle likevel gjerne ønsket seg lavere rater på skipningene. De har steget en god del den siste tiden.

- Men jeg berømmer nærskipsfartsrederiene for å ha holdt ut gjennom flere år med rater som har gitt dem svak inntjening, smiler Marton Jakobsen.

(Tekst og foto SMe)