Eurojuris Haugesund vil tilby kortreist juridisk kompetanse til den maritime klyngen

Eurojuris Haugesund har hentet juridisk kompetanse fra Sjøfartsdirektoratet og vil tettere på den regionale maritime klyngen.

Thor Harald Eike Og Werner Dagsland
Thor Harald Eike og Werner Dagsland

– Vi vil tilby kortreist juridisk kompetanse, sier daglig leder Thor Harald Eike.

Han har fått med seg Werner Dagsland på laget. Dagsland har sju års erfaring fra arbeid med maritimt sikkerhets- og miljøregelverk i Sjøfartsdirektoratet.

– Vi ønsker oss et samarbeid med Maritimt Forum om en maritim, juridisk møterekke. Jeg ser for meg regler for skraping og gjenvinning av skip, sertifisering og merking av skipsutstyr og cyber security som mulige temaer, forteller Dagsland.

Skraping og gjenvinning av skip er et hett tema i shipping. Enkelte sender skipene til opphugging på strender i Asia der HMS-standardene er lave. Norges Rederiforbund har tatt avstand fra såkalt «beaching» og krever av sine medlemmer at Hong Kong konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning følges.

– Det er dessuten kommet nye regler for gjenvinning av EØS-flaggede skip. Disse reglene trådte i kraft 1. januar i år. I et nøtteskall innebærer reglene en plikt til å etablere en oversikt over farlige materialer om bord, og denne oversikten skal vedlikeholdes gjennom hele skipets levetid. Når skipet bestemmes for utfasing, pålegges rederiet kun å sende skipet til gjenvinning ved godkjente gjenvinningsanlegg. Det er etablert sertifikatordninger for å sikre etterlevelse av reglene, sier Werner Dagsland.

Eurojuris Haugesund får gehør hos Maritimt Forum.

– Maritimt Forum vil gå i nærmere dialog med Eurojuris Haugesund for å vurdere så vel gjenvinning av skip som andre temaer med relevans for den maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland. Vi har et stort sjørettslig miljø i regionen knyttet til Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Høgskulen på Vestlandet og ulike advokatkontorer. Det er viktig for oss at dette miljøet utvikles ytterligere. Et tilbud om kortreist maritim, juridisk kompetanse er musikk i våre ører, smiler daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

(Tekst og foto SMe)