Fikk medalje for lang og tro tjeneste

Ellef Wahlstrøm har vært ansatt i Rogaland Fylkeskommune i 30 år. Han har undervist i skipselektro ved maritim avdeling i Fagskolen Rogaland. Når han nå pensjonerer seg, mottok han hedersbevisning.

Geir Tuftedal Og Ellef Wahlstrøm
Geir Tuftedal (t.v.) er rektor på Fagskolen Rogaland. Han overrakte medalje for lang og tro tjeneste til Ellef Wahlstrøm.

- Medaljen er i seg selv et lite kunstverk i sølv, men den er mye mer enn en gave. Den representerer en lang tradisjon med solide verdier. Medaljen er et varig bevis på Ellef Wahlstrøm sin betydning for skolen vår, sier lederen for den maritime avdelingen i Haugesund av Fagskolen Rogaland, Jan Tore Tønnesen Nilsen.

Til stede ved overrekkelsen var ansatte, tidligere ansatte foruten skolens ledelse med rektor Geir Tuftedal som overrakte hedersbeviset.

(Tekst SMe. Foto privat)