FishGLOBE velger Steinsvik

Steinsvik skal levere fôrings- og integrasjonsplattformen til FishGLOBEs lukkede oppdrettsanlegg.

Fish Globe 01 Multiple 002
Lukket oppdrett i sjø: Slik kan en oppdrettslokalitet se ut om noen år. De fire flytende, nedsenkbare globene kan erstatte 8–12 av dagens åpne merder. Illustrasjon: FishGLOBE

På sensommeren skal FishGLOBE overlevere den første av sine lukkede glober til en oppdrettskunde. Globen som leveres er beregnet for 250 tonn postsmolt, og styringssystemene for fôring, datainnsamling og fjernkontroll leveres av Steinsvik.

Fjernfôring, datainnsamling og åpne løsninger

– Vi hadde noen grunnleggende kriterier som måtte oppfylles av fôrsystemleverandøren, forteller Arne Berge, gründer og hovedeier i FishGLOBE. – FishGLOBE er et flytende, lukket oppdrettsanlegg, og vi setter svært strenge krav til driftssikkerhet i løsningene vi velger. Dessuten må systemene være klargjort for fjerndrift, leverandørene må tilby løsninger for enkel integrasjon med andre systemer, og all data fra alle sensorer og prosesser må være enkelt tilgjengelig i realtid. Steinsvik har gode og etablerte løsninger for alt dette, sier Berge.

Åpne løsninger for lukket oppdrett

FishGLOBE har planene klare for bygging av neste generasjon globe som blir dimensjonert for 2300 tonn matfisk. En slik globe vil kunne erstatte 2–3 åpne merder i dag.

– FishGLOBE har kommet langt i utviklingen av sitt lukkede system, og vi er stolte over å kunne bidra med vår ekspertise, sier Pål Herstad, salgssjef for software i Steinsvik.

– Vi har et markedsledende fôringssystem, og alle våre softwareløsninger deler og mottar data via åpne grensesnitt (API). Det betyr at vi kan integrere et Steinsvik-system mot hva det skal være; i dette tilfellet har vi koblet oss opp mot automasjon ved hjelp av protokoller på OPC UA-standarden. På flåtenivå kan vi samle inn relevante data fra systemer uavhengig av leverandør. Dermed har vi løst et av bransjens store problemer; nemlig å samle data som produseres på flåtene, og gjøre disse tilgjengelig for kunden på en enkel måte. I et lukket merdsystem som FishGLOBE vil det være stort behov for sensorikk av ulike typer, og alt dette kan vi samle, strukturere og presentere der kunden vil ha det, avslutter Herstad.

(Tekst og foto fra pressemelding)