Forpleiningslederutdanningen ved den maritime fagskolen er godkjent

Avdelingsleder Jan Tore Tønnesen Nilsen ved Fagskolen Rogaland, maritim avdeling i Haugesund, er strålende fornøyd. NOKUT har godkjent søknad om forpleiningslederutdanning.

Jan Tore Tønnensen Nilsen
Jan Tore Tønnesen Nilsen

Nilsen hadde forut for at søknaden ble sendt inn sikret forankring og støtte i Skipsfartens Utdannings- og Rektutteringsforum (SURF) som samler rederier fra Austevoll i nord til Sandnes i sør. Felles for dem alle er engasjementet for å utvikle norsk maritim kompetanse.

Forpleiningslederutdanningen var tema i SURF også for noen år tilbake, men da vanskeliggjorde offshorekrisen gjennomføringen.

Den nye utdanningen blir på 60 studiepoeng og skal gis enten på heltid, eller deltid over to år. Den kan tas stedsbasert, i Haugesund, eller nettbasert med samlinger.

- Vi er veldig godt fornøyd med godkjenningen fra NOKUT. Den ble sendt til oss uten merknader, smiler Jan Tore Tønnesen Nilsen.

(Tekst og foto SMe)