Første kvinnelige styreleder i Rederiforeningens historie

På årsmøtet i Haugesund Rederiforening den 28. mars ble Synnøve Seglem valgt til foreningens første kvinnelige styreleder siden foreningen ble opprettet i 1910.

Synnøve Seglem Foto Hr
Synnøve Seglem

Synnøve Seglem kom inn som vararepresentant til styret i Haugesund Rederiforening i 2009 og som styremedlem i 2013. Fra 2016 til 2019 har hun vært nestleder i styret.

Hun er til daglig viseadministrerende direktør i Knutsen OAS Shipping. Som styreleder i Haugesund Rederiforening avløser hun Jan Fredrik Meling, adm. dir. i Eidesvik Offshore.

Haugesund Rederiforening er en kretsforening under Norges Rederiforbund. Synnøve Seglem sitter også i styret til Rederiforbundet foruten i forbundets gruppestyre for Deep Sea.

Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen var de første kvinnelige skipsredere som ble medlem av Haugesund Rederiforening. De var med å etablere foreningen i 1910, men ved gjennomgang av foreningens protokoller er det ikke funnet dokumentasjon på at de noen gang ble foreslått som tillitsvalgte eller selv søkte slike posisjoner.

Sitt første kvinnelige styremedlem fikk Haugesund Rederiforening i 1983 med Anna Omdahl. Hun var styremedlem frem til 1987.

Haugesund Rederiforening har fra 1910 til 2019 hatt 32 mannlige styreledere. Inntil jubileumsåret 2010 ble styrelederen titulert «formann».

I 2019 har Haugesund Rederiforening 249 innmeldte skip til en samlet kaskoforsikringsverdi av 85,4 milliarder kroner.

Med seg i styret har Synnøve Seglem Sindre Matre (nestleder), adm. dir. Arriva Shipping, og Kenneth Walland, adm. dir. Østensjø Rederi.

(Tekst og foto SMe)