Gamle Haugesund på nett

For en tid tilbake gav Haugesund Rederiforening 75.000 kroner til skolen i Haugesund for å friske opp og digitalisere historisk og sjøfartshistorisk læremateriell. Nå foreligger resultatet.

Fra Krossen Mot Nø 1915
Illustrasjonsfoto. Fra Krossen i Haugesund mot nordøst. Foto i Haugesund Rederiforenings bildearkiv.

Pedagogisk veileder ved avdeling skole i Haugesund kommune, Elise Røher, presenterte nylig det nye undervisningsopplegget for alle rektorene i haugesundskolen. Det skjedde naturligvis på Dokken museum ved den gamle Haugeverven hvor John Hauge i sin tid var en feiret seilskutebygger.

– Haugesundskolen gjør undervisningsopplegget obligatorisk, fortalte Røher til rektorene.

Det betyr at de får ansvaret for å implementere opplegg og materiell i skolehverdagen på sine respektive skoler.

– Vi er opptatt av byens identitet, sa Elise Røher.

Det digitale undervisningsopplegget skal brukes i fjerde klasse på barnetrinnet, men kan være interessant å kikke på for så vel andre klassetrinn som for voksne.

Se her.

(Tekst SMe)