Gasnor vil gjøre cruise renere

Selskapet med hovedkontor på Karmøy distribuerer naturgass som drivstoff til skip og vil bidra med sitt til å gjøre cruisenæringen mer miljøvennlig.

Cruiseskip I Haugesund
Illustrasjons-/arkivfoto: Cruiseskip for kai i Haugesund

– Krav om nullutslipp fra cruiseskip i verdensarvfjordene handler ikke om klima. Utslipp av CO2 påvirker klimaet globalt, og det er det samme om utslippet skjer i en fjord, eller ute på åpent hav. Problemet i Geirangerfjorden og andre steder har vært utslippene av NOX og SOX. Disse utslippene ses lokalt og påvirker lokalt, sier Svein Sund, salgs- og markedssjef i Gasnor.

Skip som bruker naturgass (LNG) som drivstoff, har nesten ikke utslipp av SOX og NOX, og utslippet av CO2 er typisk om lag 70 prosent av utslippet fra skip som går på diesel.

- Et godt eksempel på hva som er mulig å oppnå med nye moderne skip, er Havila Kystrutens fire nye kystruteskip. Disse skipene er bygget med tanke på en optimal energieffektivitet i alt fra skrogdesign til teknisk utstyr og energigjenvinning om bord. I tillegg skal de drives av LNG-motorer som i kombinasjon med store batteripakker gjør at de kan seile helt uten utslipp inn i verdensarvfjordene lenge før fristen Stortinget har satt. På en rundtur fra Bergen til Kirkenes vil Havila Kystruten sine skip slippe ut 40 prosent mindre klimagasser enn tradisjonelle skip. Lokale helseskadelige utslipp, som ofte er et stort problem, blir nærmest eliminert, forklarer kommunikasjonssjefen i Gasnor, Leiv Arne Marhaug.

Både Sund og Marhaug stiller seg undrende til Stortingets vedtak om å ta bort fritaket for CO2-avgift for skip som seiler og bunkrer på norskekysten.

- Dette vedtaket gir svært uheldige signaler. Det er stor enighet om at det haster å få ned klimagassutslippene, og regjeringen har store og raske kutt som et viktig mål. LNG som drivstoff til skip oppfyller dette målet, og kostnadene for tiltaket er marginale sammenlignet med for eksempel elektriske biler. Når da regjeringen går inn for å øke avgifter på et viktig virkemiddel, vil det skape usikkerhet om hvorvidt det virkelig haster med klimakutt. DNV-GL og Menon har tidligere konkludert med at resultatet av CO2-avgift er at utslippene øker. Dette kan vi nå dokumentere sier Marhaug.

– Jeg gjentar hva jeg har sagt mange ganger tidligere. LNG som drivstoff er den raskeste måten å få ned klimagassutslippene, sier Svein Sund. Han er dessuten opptatt av å få mer til overfor cruiseindustrien.

– Cruisetrafikken er sterkt økende. I Karmsund Havn har vi sett en fantastisk vekst de siste årene, og den vil fortsette. Cruiserederiene er veldig opptatt av å få ned sine utslipp. I en kombinasjon med landstrøm, er LNG løsningen. Vi bearbeider dette markedet, sier Svein Sund.

(Tekst og foto SMe)