Gir 90.000 kroner til bibliotekets rederiarkiv

Haugesund Rederiforening gir 90.000 kroner til informasjon rundt, og markedsføring av, Haugesund Folkebibliotek sitt nye rederiarkiv.

Synnøve Seglem Foto Hr
Synnøve Seglem

Siri O. Vikse ved Haugesund Folkebibliotek har over lang tid arbeidet med å samle inn og systematisere arkivene etter Knut Knutsen OAS, Christian Haaland, Brummenæs & Torgersen, Rich. Amlie, Valdemar Skogland og H. M. Wrangell & Co. m.fl. Et nyrestaurert folkebibliotek åpner den 14. september, mens det blir en særskilt markering av sjøfartshistorien og det nye rederiarkivet den 16. november.

Rederiarkivet er ordnet i et rullearkiv og blir åpent for publikum. Etter hvert vil mye av arkivmaterialet også bli digitalisert og tilgjengeliggjort på en enkel måte for et bredt publikum. Samlet kostnad er 2,3 millioner kroner.

– Vi er veldig glade for at Haugesund Folkebibliotek har tatt et slikt stort ansvar for vår felles sjøfartsarv. Haugesund Rederiforening bidrar gjerne til å gjøre mulighetene som ligger i rederiarkivet kjent, sier Synnøve Seglem som er styreleder i Haugesund Rederiforening.

Morten Hammerborg skrev for noen år siden Haugesunds skipsfartshistorie finansiert av Haugesund Rederiforening.

– Vi tror at det nye rederiarkivet kan bidra til at det vokser frem et sjøfartshistorisk forskningsmiljø i Haugesund. Arkivet er ganske unikt i norsk sammenheng, sier Seglem.

Dsc 0015
Siri O. Vikse

(Tekst og foto SMe)