God tro på fremtiden i bøyelast

Knutsens Wall Street noterte virksomhet, KNOT Offshore Partners, leverer stødig avkastning til aksjonærene, og troen på fremtiden er like stødig.

Ingrid Knutsen På Slagentangen
Bøyelasteren Ingrid Knutsen er blant 16 bøyelastere i KNOT Offshore Partners. Her losser hun ved Slagentangen i Vestfold. På bildet ser du bauen.

Over lang tid har rederivirksomheten loddet 0,52 USD per aksje per kvartal. Fraktinntektene økte med nær 5 millioner USD fra første halvår i fjor til første halvår i år. Det vil si fra 136,6 millioner USD til 141,4 millioner USD. Virksomheten notert i New York omfatter 16 bøyelastere.

Medregnet nybygg ligger det ytterligere 14 bøyelastere i Knutsen NYK Offshore Tankers, en annen del av Knutsen Gruppen, foruten to lagerskip. Knutsen NYK Offshore Tankers vant nylig en kontrakt i Brasil med Total for en av de tre bøyelasterne som nå er under bygging. Dette skipet bygges i Shanghai. De to andre bygges i Korea og skal inn på kontrakter med Equinor i Brasil.

Den siste kontraktsinngåelsen i Knutsen NYK Offshore Tankers blir som en signatur på hva KNOT Offshore Partners skriver i kvartalsrapporten som nylig ble lagt frem. Etterspørselen etter bøyelastere vil mye mulig vokse blant annet som følge av et behov for å fornye flåten samtidig som oljen utvinnes på større havdyp i Brasil og Barentshavet.

Sammen med Teekay er Knutsen størst i verden på bøyelasting.

(Tekst og foto SMe)