Halleland er saksordfører for Sverdrup

Terje Halleland (Frp) er saksordfører når proposisjonen om blant annet byggetrinn to for Johan Sverdrup nå ligger i Stortinget. - Dette har stor betydning for Haugalandet, sier Halleland.

Terje Halleland 1
Terje Halleland

Proposisjonens fulle tittel er "Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog."

Det pågår nå høring. Energi- og miljøkomiteen har frist den 14. april for avgivelse av innstilling.

- Sverdrup-feltet er blant de største industriprosjekter i Norge, og feltet er så stort at en har valgt å bygge det ut i flere trinn. Det gir 150 000 årsverk i utbyggingsperioden fra 2015 til 2025 og kommer til å gi store inntekter til staten. Selv om andre byggetrinn er betydelig mindre enn første, har det stor betydning for hele Haugalandet, sier Halleland.

- Deler av utbyggingen skal gjennomføres i Haugesund hvor Aibel kommer til å bygge 2 av 3 moduler til prosessplattformen og områdeløsningen med kraft fra land. Denne har tilknytningspunkt på Kårstø, utdyper han.

Terje Halleland kommer dessuten med en viktig påminnelse.

- Det viktig at regionen ikke havner i en situasjon der vi ikke har tilgjengelig kraft for ny industri, eller at forsyningssikkerheten blir utfordret, sier han.

Noe av innholdet i proposisjonen er også å følge opp Stortingets vedtak i Castberg-utbyggingen med avklaringer rundt løsninger om hvordan olje skal tas ut av Barentshavet, og Castberg spesielt.

(Tekst og foto SMe)