Havnasjonen – Qua Vadis?

Hvor går du hen, kjære havnasjonen Norge? Dette spørsmålet stiller Haugesundkonferansen i februar. Havvind blir nok ett av svarene.

Smedasundet I November
Soloppgang over Smedasundet i Haugesund en vintersdag. Haugesundkonferansen avholdes på Scandic Maritim Hotell ved Smedasundet, byens gamle, maritime livsnerve.

Og mange andre spørsmål stilles! Hvorav flere sikkert også får et godt svar, utover det med havvind. Som for eksempel hvordan vi må utnytte landets unike maritime kompetanse i fremtiden?

Som alltid hviler det en politisk stjernehimmel over konferansen. To statsråder, lederen i Stortingets næringskomite og en toneangivende opposisjonspolitiker kommer. Men industriaktørene spiller like tungt med. Astrid Skarheim Onsum som leder offshore vind i Aker Solutions, stiller på podiet. Dessuten Arne Eik fra samme maritime markedssegment, men han som leder av forretningsutviklingen innenfor flytende havvind i Equinor. Dessuten adm. dir. Harald Solberg i Norges Rederiforbund og adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Og mange flere! Kanskje vil du høre hva sjefen for Marinen, flaggkommandør Rune Andersen har å si om nye tiltak for styrking av sikkerhetsstyringen i Sjøforsvaret etter Helge Ingstad?

Da er det bare å melde seg på! Med en gang! Her!