Havvind gir langsiktige kontrakter

Befrakter i Østensjø Rederi, Håkon Vevang, mener havvind åpner store muligheter for rederinæringen.

Håkon Vevang
Håkon Vevang. Foto SMe.

– Innen ti år vil behovet for spesialfartøyer være 150, mens vi i dag har 25 i markedet. Det er muligheter å gjøre skreddersydde kontrakter på langsiktige vilkår, sa Håkon Vevang til et stort havvindmøte i Haugesund nylig.

Selv har Østensjø Rederi to spesialskip innenfor havvind. Begge to relativt nylig levert fra verft i Spania.

– Rederiet vårt satset på havvind av flere grunner. Den grønne omstillingen, for å balansere avhengigheten mot olje og gass, og fordi vi med satsingen vår på accommodation har lært service om bord og gode gangveiløsninger. Service og gangvei er nøkkelord når mannskaper skal gjøre vedlikeholdsarbeid i vindparkene offshore, sa Vevang.

Rederiet var først ute med å tilpasse design på spesialskipene sine for havvind til arbeidsflyten om bord.

– Operatørenes arbeidsdag har stått i fokus for oss, sa Vevang.

Østensjø Rederi har komfortabel økonomi til tross for år med offshorekrise. Rederiets skip innenfor offshore, taubåt, accommodation og havvind er alle på lange kontrakter med noen få unntak. Egenkapitalandelen ligger på 44 prosent.

– Vi har ikke tatt toppene med en slik strategi, men vi opplever heller ikke bunnivåene. Vi har penger til å satse, sa Håkon Vevang.

Edda Mistral
Edda Mistral er ett av Østensjø Rederiets spesialfartøyer for havvind. Hun ble bygget i 2018. Foto Østensjø Rederi.

(Tekst SMe)