Hold ut til 2021!

Skipsmegler Kenneth R. Johansen hos Hagland Shipbrokers tror det store omslaget i riktig retning for undervannsentreprenørene og rederiene kommer om ett år og to.

Kenneth R  Johansen Subops 2019
Skipsmegler Kenneth R. Johansen i Hagland Shipbrokers

Johansen la frem sin analyse i møte med deltakerne på Subsea Operations Conference. Han viste til at de større undervannsentreprenørene nå gjør det relativt godt som følge blant annet av lavere kostnader og strømlinjeforming av organisasjonene, men at de mindre entreprenørselskapene og eierne av subsea-fartøyer sliter tungt.

– Det er ingen selvpåført krise de står i. Omgivelsesbildet endret seg for noen år tilbake raskere enn noen kunne forutsi, sa Johansen.

Han viste også til hvordan risikoen i prosjektene er presset nedover i verdikjeden, til de mindre leverandørene og til rederiene.

– Jeg vil stille spørsmål ved om det er en klok forretningsmodell for oljeselskapene å tildele så korte kontrakter som de ofte gjør nå. Subsea trenger lengre kontrakter om långiverne fortsatt skal være med. Oljeselskapene må stille seg spørsmål om de er avhengige av leverandørene de i dag benytter seg av, eller om de kan klare seg uten, sa Kenneth R. Johansen.

Men Johansen så flere lyspunkter. I fornybart, i Afrika, Brasil og Midt-Østen, i kommende, større prosjekter, i decommisioning og i det faktum at flåten ikke fornyes.

– Også neste år kan bli krevende, men kanskje noe bedre enn i år. Jeg tror på et betydelig positivt omslag i 2021. Men det kan snu veldig raskt i denne bransjen, smilte Johansen.

(Tekst og foto SMe)