Hørt under Havvindkonferansen

Havvindkonferansen i Oslo samlet 250. Fra 2020 til 2050 kan 128.000 årsverk skapes.

Giles Dickson
Giles Dickson er CEO i Wind Europe

Dette er noe av det som ble sagt:

  • Flytende havvind kan med gunstigste scenario gi 128.400 årsverk og 117 milliarder kroner i verdiskaping fra 2020 til 2050 (Even Winje, Menon).
  • Vi er godt igang (Terje Halleland, stortingsrepresentant FrP).
  • Norge har tapt store eksportandeler siste 20 år (Ivar Slengesol, direktør for forretningsutvikling i Eksportkreditt).
  • Hull is booming because of offshore wind (Giles Dickson, CEO Wind Europe).
  • Danmark har satset på vindenergi siden 1897 (Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør til Norge).
  • Danmark fikk verdens første vindpark til havs med Vindeby i 1991 (Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør til Norge).
  • Join the ride (Gunnar Birkeland, styreleder Norwegian Offshore Wind Cluster).
  • Her måtte jeg bare være (Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund).
  • La oljeselskapene betale for havvindsatsingen gjennom et CO2-fond (Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant SV).
Havvindkonferansen 2019
Havvindkonferansen samlet 250 deltakere i Felix Konferansesenter på Aker Brygge.

(Tekst og foto SMe)