Solid tilskudd til videreutdanning i maritim digital kompetanse

Regjeringen gir nautikkutdanningen ved HVL 448.000 kroner i tilskudd for utviklingen av et nettkurs tilpasset cyberutfordringene som mannskapene på skip og i rederiene må forholde seg til.

Margareta Lützhöft
Professor Margareta H. Lützhöft ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, er prosjektleder for det nye kurset.

Solstad Offshore, Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum (SURF) og NCE Maritime Clean Tech er høgskolens samarbeidspartnere i utviklingen av kurset som har professor Margareta H. Lützhöft som prosjektleder.

Til sammen deler regjeringen ut 35 millioner kroner til 16 prosjekter som alle handler utviklingen av ulike videreutdanningsprogram i digital kompetanse. Prosjektet ved HVL har fått navnet "Maritime and offshore ICT Safety and Security Training".

- Partene skal utvikle et nettbasert kurs i maritim IT som gir ansatte i næringen mulighet til å heve kompetansen sin innenfor IKT-sikkerhet. Kurset utvikles som en MOOC (Massive Open Online Course) med fokus på den raske utviklingen innenfor IT om bord og på land og hvordan mannskapet og de rederiansatte kan beskytte seg selv og systemene de samhandler med, forklarer prosjeklederen.

(Tekst og foto SMe)