Oil&Gas Meeting: Ser løsningen i LNG

Naturgy, tidligere Gas Natural Fenosa, ser LNG som det reelle alternativet til olje og oljederivater. I Spania losses 190 LNG-tankere i året, flere av dem fra Knutsen OAS Shipping i Haugesund.

Juan Ignacio Buenestado
Juan Ignacio Buenestado

Juan Ignacio Buenestado arbeider med LNG Bunkering Business Development i det spanske energiselskapet Naturgy. Han var blant foredragsholderne i et panel som under III Oil&Gas Meeting i Las Palmas nylig diskuterte fremdriftsløsninger til sjøs. Buenestado fremholdt LNG som et miljøvennlig alternativ.

Spania tok i bruk LNG tidlig på 1970-tallet, og tettheten av LNG-terminaler er større i Spania enn andre steder i Europa, kanskje bortsett fra i Belgia, Nederland og Storbitannia.

– I dag har Naturgy sju av atten LNG-terminaler i Middelhavsområdet. Vi har mer enn 3.000.000 m3 med lagringskapasitet, eller 48 prosent av den samlede kapasiteten i Middelhavet, sa blant annet Buenestado.

I Barcelona har Naturgy en terminal i selve havnen. Her kan cruiseskip, ferger og containerskip bunkre LNG nær ved. I Valencia ligger terminalen 40 kilometer unna, i Sagunto, mens tilførslene til den store havnebyen Algeciras like ved Gibraltar kommer fra en LNG-terminal i Huelva 280 kilometer unna, eller et seilas på ni timer.

– Pris og fleksibilitet fører til økende etterspørsel etter LNG, sa Juan Ignacio Buenestado.

Likevel påpekte han at en utfordring i Las Palmas, som i flere andre spanske havner, blant annet er bunkringsfasiliteter for LNG. – På den annen side ligger Las Palmas strategisk til i handelsrutene mellom Europa, Vest-Afrika og Sør-Amerika, sa Buenestado.

Knutsen OAS Shipping i Haugesund er ett av rederiene som anløper Spania jevnlig med LNG-laster.

Buenestado
Juan Ignacio Buenestado arbeider med LNG Bunkering Business Development i det spanske energiselskapet Naturgy.

(Tekst og foto SMe)