Inviterer til arbeidsmøte om decommissioning offshore vind parker

Høgskulen på Vestlandet deltar i et stort EU-prosjekt om decommissioning av offshore vindparker. Sammen med Norwegian Offshore Wind Cluster inviteres det til arbeidsmøte.

Jens Christian Lindaas
Jens Christian Lindaas er studieleder ved institutt for maskin- og marinfag på HVL.

Det kommer også en dag da eksisterende vindparker skal fjernes. Her er både noe å lære, og fjerningen byr på forretningsmuligheter.

Men du må snu deg raskt rundt. Arbeidsmøtet er allerede tirsdag den 26. april:

Les mer her.

Høgskulen på Vestlandet har et tett samarbeid med Hochschule Emden/Leer innenfor maritime fagområder. Den tyske høgskolen har vært tidlig ute med å søke midler innenfor EU for å lære mer om decommissioning av offshore vindparker. HVL er partner i dette.

(Tekst og foto SMe)