Jobb til Edda Fides

Edda Fides har fått jobb utenfor Malaysia. - Vi er fornøyd, sier adm. dir. i Østensjø Rederi og Edda Accommodation, Kenneth Walland.

Edda Fides Ved Aibel
Arkivfoto: Edda Fides ved Aibel.

Kontrakten Edda Fides går inn på løper i 60 dager med 50 dager opsjon.

Edda Fides er et offshore hotellskip med sengeplass til 600. Skipet har siden rederiet tok levering i 2011 hatt arbeid i Nordsjøen, Middelhavet, Australia og US Gulf. Nå står altså Malaysia for tur.

(Tekst og foto SMe)