Karmsund Havn fikk millionstøtte fra Kystverket

Den 12. juli ble det kjent at Karmsund Havn får i overkant av 7 millioner kroner i støtte fra Kystverket til et omfattende teknologi- og miljøprosjekt.

Karmsund Havn Støtte Fra Kystverket
F.v. Geir S. Toskedal (stortingsrepresentant KRF), May Britt Vihovde (V), Terje Halleland (stortringsrepresentant FRP), Harald Larssen Lønning (H), Havnedirektør Tore Gautesen, Tine Osmundsen (prosjektleder Intelliport Karmsund Havn) og Jon Leon Ervik (avdelingsleder Kystverket).

Prosjektet dreier seg om å realisere et system for automatisert hovedgate ved Haugesund Cargo Terminals på Husøy.

- Systemet skal identifisere kjøretøy, sjåfør og last, og effektivisere inn- og utkjørsel ved terminalen. Systemet vil også gi informasjon om hentested for last og bedre leveransesikkerheten ved identifisering og fotografering av last, heter det i en pressemelding.

Det er forventet betydelige effektiviseringsgevinster som følge av redusert tidsbruk i terminal for lastebil og redusert liggetid for skip i havn. Tidsbesparelsene beregnes til ti minutter per lastebil og tolv prosent redusert liggetid for skip i havn.

- Vi er stolte over tildelingen, og vi ønsker å takke Kystverket for støtten til vårt prosjekt. Vi synes det er svært positivt at Regjeringen har valgt å etablere et eget program for mer effektive havner. Dette vil være med å gi fart på utviklingen og til å få økt overføring av gods fra vei til sjø. Karmsund Havn skal være et utstillingsvindu for fremtidens havn, noe tildelingen vil være med å bidra til, sier havnedirektør Tore Gautesen.

(Tekst som utdrag av pressemelding. Foto Karmsund Havn)