Kommentar: Lufthavn og sjøhavn like som to dråper vann

Lokale aktører stiller opp med 70 millioner kroner når Haugesund Lufthavndrift A/S nå har overtatt driftsansvaret på Helganes. Synergiene mellom sjø og luft er store.

Dsc 0244

Samferdselsminister Jon Georg Dale kom i dag til Karmøy for å åpne «den nye» flyplassen. Egentlig overtok Haugesund Lufthavndrift driften fra Avinor den 12. mai. Da stod Kristian Eidesvik og delte ut matpakker til de reisende. De blir flyplassens aller viktigste gjester fremover, men i dag var altså politikere og annet fintfolk invitert.

– Vi håper å se dere også til hverdags, smilte lufthavnsjef Tore Lillenes ved velkomsten.

Han har god grunn til både å smile og oppfordre. Det blir spennende å se hva Haugesund Lufthavn nå kan bli til. Hva den blir til, kommer til å få stor betydning for regionen.

Karmsund Havn, Trygve Seglem, Kristian Eidesvik, Jakob Hatteland og Widerøe er alle på eiersiden i Haugesund Lufthavndrift. Tre av disse har beina solid plantet i saltvann. Alle bruker kapital på noe som betyr mye også for andre enn dem selv. Vi ser for vår del disse synergiene mellom sjø og luft:

  • Den maritime klyngen er internasjonalt rettet og står for rundt 30 prosent av verdiskapingen i regionen. Det er viktig å komme seg raskt ut i verden.
  • I Karmsund Havn ligger skip som både trenger mannskap og spesialdeler. Da er en rask og effektiv logistikk avgjørende.
  • En del fraktfly kan bruke rullebanen på Helganes. Vi ser for oss nye intermodale fraktløsninger i fremtiden.
  • Maritimt Forum er delaktig i to nasjonale konferanser med internasjonale innslag. Begge arrangeres i Haugesund årlig. Uten et godt rutetilbud på Haugesund Lufthavn, blir det ingen maritime konferanser, og sikkert ingen andre konferanser heller.

Haugesund Lufthavn, Karmøy har fått en ny profil i anledning driftsovertakelsen. I denne profilen utgjør vikingene og den unike skipsteknologien deres en viktig del. Det understreket også Pål Visnes som kommersiell leder i Haugesund Lufthavndrift. Slik skapte han sammenheng mellom sjø og luft, fortid og fremtid.

Skipsreder Thomas Christian Haaland har fått betegnelsen «flyplassens far». På vegne av Flyplasskomiteen tok han imot H. M. Kong Olav på Helganes den 8. april 1975 da kongen kom for å åpne Haugesund Lufthavn, Karmøy. I 2003 ble rullebanen forlenget, og nå står vi altså ved en privat driftsovertakelse.

Vi har alltid hatt og vil alltid ha en utfordrende posisjon mellom Stavanger i sør og Bergen i nord. Da gjelder det selv å ta styringen. Det er nå gjort. Eierne av driftsselskapet vil noe med engasjementet og investeringen sin, men det blir ingen styrefart og ingen luft under vingene uten at også du og jeg fester setebeltene.

(Tekst og foto SMe)