Konstruktivt spørrende i møte med havets muligheter

Stortingspolitikerne fra Rogaland møtte Maritimt Forum for Stavangerregionen og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. Benken var på hugget.

Stortinget 24 04 19 2
Elleve av stortingspolitikerne på Rogalandsbenken møtte Maritimt Forum til dialog om havets muligheter. Møtet arrangeres årlig.

Styrelederen i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Runar Skarstein, dro innledningsvis gjennom konjunktursituasjonen for den maritime og offshorerelaterte næringen. Daglig leder samme sted, Sverre Meling jr., tok til orde for en aktiv politisk satsing på havvind og fulgte dessuten opp innspillet fra Haugesund Høyre i kommunevalgkampen om å flytte Skipsregistrene fra Bergen til Haugesund og Pensjonstrygden for sjøfolk fra Oslo til Haugesund.

Daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen, Fride Solbakken, ba om støtte i Stortinget til Arbeiderpartiets forslag om at regjeringen må se nærmere på konkurransesituasjonen på sokkelen, slik KrF ba om i 2016. Hun avla også regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov en visitt hvor hun satte søkelyset på utfordringene knyttet til at kommunene nå gis adgang til å ta utbytte fra havnedriften. Solbakken snakket også om behovet for skoleskip og at maritim fagskole- og høgskoleutdanning må få bedre statlig finansiering.

Styrlederen i Maritimt Forum for Stavangerregionen, Steinar Madsen, viste til hvilke enorme muligheter norsk maritim næring har globalt i det grønne skiftet som er på gang.

- Vi opplevde en stortingsbenk som var svært opptatt av løsninger, for eksempel hvordan ressursene best kan forvaltes for å skape det hjemmemarkedet den maritime næringen ber om at politikerne tilrettelegger for når det gjelder havvind, og når det gjelder hvordan den nye havne- og farvannsloven faktisk må innrettes slik at de kommunale eierne både ønsker å investere samtidig som adgangen til utbytte ikke fører til dyrere og dårligere tilbud til sjøtransporten. Noe kunne vi gi gode svar på, syntes vi i alle fall selv, mens andre ting må vi komme tilbake til. Slik er det alltid med en god dialog, sier Sverre Meling jr.