Kontorfellesskap til felles nytte

Kontorfellesskapet i Sjøfartsbygget på Indre kai i Haugesund er nå videreutviklet som et spennende kompetansesenter for maritim, havvind, energi- og industriutvikling og markedskommunikasjon.

Kontorfellesskap
F.v. Tiril Fjeld, Lisbeth Spies, Arvid Nesse, Øyvind Olsen og Sverre Meling jr.

Haugaland Næringspark ved daglig leder Tiril Fjeld etablert seg i kontorfellesskapet 1. juni, og dermed er alle kontorene opptatt. Miljøet har på kort tid etablert seg som et spennende kompetansesenter for store regionale utviklingsprosesser i regionen.

- Det viktigste er at hver og en av oss leverer til oppdragsgiverne våre, men vi tror alle i miljøet vårt har noe å gi til hverandre. Det løfter oss samlet, sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum.

Norwegian Offshore Wind Cluster arbeider med å utvikle en norsk leverandørkjede for havvind. Klyngen har fått Arena-midler og ledes av Arvid Nesse som også har sitt eget konsulentselskap. Han er også daglig leder for MetCentre.

STAGENDA as er Øyvind Olsen sitt konsulentselskap som leverer rådgivingstjenester innenfor strategisk planlegging, digitalisering og innovasjonssamarbeid. STAGENDA er en sentral samarbeidspartner for det regionale utviklingsprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster som arbeider med å synliggjøre Haugalandet som energi- og industriklynge med mulighet for å skape nye, grønne arbeidsplasser. Klyngen finansieres av Rogaland Fylkeskommune, Haugaland Kraft og kommuner på Haugalandet.

Haugaland Næringspark har fått ny leder i Tiril Fjeld. Hennes målsettingen er å få etableringer i næringsparken på Gismarvik, både i tilknytning til havnen og i tilknytning til bakenforliggende arealer.

Raadet er Lisbeth Spies sitt konsultentselskap innenfor verdiskapende rådgivning og markedsplanlegging. Lisbeth Spies kom inn i kontorfellesskapet i april da hun flyttet over fra Gründerloftet i Haugesund. I Raadet har hun spesialisert seg innen verdibasert ledelse, coaching, teambuilding, kommunikasjon og markedsføring. I tillegg holder hun foredrag og arrangerer konferanse.

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland skal på vegne av sine 140 medlemsbedrifter arbeide for best mulig synlighet for den maritime klyngen, gode rammebetingelser og ungdom som søker til næringen for en spennende yrkeskarriere.

– De som måtte ønske å stikke innom oss for en prat om aktuelle utfordringer for regionen, er riktig velkommen, sier Sverre Meling jr. på vegne av kontorfellesskapet.