Kontrakt og nytt salgskontor til SubseaPartner i UK

Teekay Offshore har tildelt en dykkekontrakt til SubseaPartner. Det skal gjøres arbeid på FPSO-ene Foinaven og Hummingbird i skotske farvann.

Subsea Partner
Illustrasjonsfoto

SubseaPartner har innbefraktet "Olympic Zeus" som støttefartøy til dykkearbeidet som skal gjøres. Mobiliseringen av fartøyet er allerede gjennomført i Haugesund, og dykkerne, som alle er britiske, har gjort seg kjent med båt og utstyr før avreise til Skottland.

Dette fremkommer i en pressemelding fra SubseaPartner.

- Dette er den andre kontrakten vi gjør med Teekay Offshore siste året. Nå åpner vi et salgskontor i Aberdeen for å styrke tilstedeværelsen vår i Storbritannia, sier Chief Commercial Officer, Ole Morten Skogland.

SubseaPartner har en strategi om å ta en global posisjon i dykkearbeid knyttet opp mot FPSO-er.

(Tekst SMe basert på pressemelding. Foto SubseaPartner)