Kontrakter for 425 millioner til DOF

DOF har gjort kontrakter for 425 millioner kroner hvorav 62 prosent gjelder 2019. Til Finansavisen sier CEO Mons Aase at PSV tikker i riktig retning.

Skandi Neptune
Skandi Neptune har allerede påbegynt arbeid i Guyana.

I følge en børsmelding er kontraktene gjort bl.a. i Guyana og Saudi Arabia. Foruten konstruksjonsskipet Skandi Neptune er forsyningsskipene Skandi Foula og Skandi Buchan involvert.

Dessuten har subsea-fartøyet Geoholm fått 700 fartøysdøgn i Rødehavet foruten at forsyningsskipet Skandi Caledonia har fått en korttidskontrakt i Middelhavet.

Overfor Finansavisen er Aase mest positiv til forsyningskkipsmarkedet. - For ankerhåndtererne er det litt tøffere, og i subsea har vi et noe mer blandet bilde, sier Mons Aase til avisen.

(Tekst SMe basert på børsmelding. Foto DOF)