Kontraktsforlengelse for Normand Pacific

Solstad Offshores konstruksjonsskip Normand Pacific har fått to års forlengelse med Prysmian Powerlink.

Normand Mermaid
Illustrasjonsfoto

Kontraktforlengelse er i henhold til en børsmelding frem til utløpet av 2021. Deretter har Prysmian en treårig opsjon. Normand Pacific har vært på kontrakt med Prysmian siden august 2016.

I en melding til kunder og aksjonærer som gikk ut samme dag som børsmeldingen vedrørende Normand Pacific ble sluppet, skriver adm. dir. i Solstad Offshore, Lars Peder Solstad, at rederiet ser seg godt tjent med å ha en stor flåte til å betjene kunder over hele verden. Han fremhever også verdien av å ha lokale støttefunksjoner rundt om i de ulike markedene.

Solstad Offshore driver en flåte hvor 95 av skipene er operative i ulike offshoremarkeder.

(Tekst og foto SMe)