Kontraktsforlengelser både for DOF og Eidesvik

Fredag den 7. juni kunne både DOF på Austevoll og Eidesvik Offshore i Langevåg melde om kontraktsforlengelser.

Viking Prince I Ølensvåg
Eidesvik Offshores Viking Prince, et søsterfartøy av Viking Princess.

Norskan, et DOF-selskap i Brasil, har med støttefartøyet Skandi Hav fått ett års forlengelse med Petrobras med virkning fra juni i år.

Chevron North Sea har benyttet seg av sin opsjon til befraktning av Eidesvik Offshores forsyningsskip Viking Princess med seks måneder fra den 10. juli i år.

(Tekst SMe basert på børsmeldinger. Foto SMe)