Kraftig økning i anslagene over oljeinvesteringer

Operatørene på norsk sokkel oppjusterer ifølge SSB anslaget for oljeinvesteringene i 2019 med 6 prosent sammenlignet med anslaget i forrige kvartal. Året 2019 ligger nå 17 prosent over 2018.

Boreplattformen Johan Sverdrup
Illustrasjonsfoto: Boreplattformen Johan Sverdrup på veg ut fra Aibel.

- Dette er en betydelig høyere oppgang enn angitt ved forrige undersøkelse, skriver SSB.

Toppåret for oljeinvesteringene var i 2014 med 241 milliarder kroner. Oljeinvesteringene i 2019 ligger an til å passere investeringene i de tre foregående årene med god margin, men ligger fortsatt om lag 16 milliarder kroner bak 2015 da investeringene nådde 200 milliarder kroner.

Det indikeres investeringsvekst også for 2020.

– Nivået på oljeinvesteringene betyr mye for mange av våre medlemmer. Økningen i investeringer stimulerer oljeservicesektoren og resten av norsk økonomi. Det er gode nyheter, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

(Tekst og foto SMe)