Lav strykprosent i den maritime fagskolen

Av 363 avlagte eksamener ved Fagskolen Rogaland, maritim avdeling i Haugesund, ble kun 11 satt til stryk. Det utgjør 3,03 prosent. Sjefen er godt fornøyd.

Avgangsstudenter 2019
Maritime avgangsstudenter i 2019 ved både Fagskolen Rogaland og HVL samlet i Haugesund Rederiforening.

Og sjefen er Jan Tore Tønnesen Nilsen som leder avdelingen for dekks- og maskinoffiserutdanningen ved Karmsundet i Haugesund.

- Vi har dessverre ikke sammelignbare tall med maritim fagskoleutdanning andre steder i Norge, men vi har forbedret oss med 0,94 prosent fra i fjor. Vi er godt fronøyd med årets resultat, men skal arbeide enda mer neste skoleår for å redusere strykprosenten ytterligere, smiler Nilsen.

(Tekst og foto SMe)