Ledende ungdomspolitikere til Haugalandet

I samarbeid med Norges Rederiforbund og Maritimt Forum i Oslo, arrangerer Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland maritim rundreise for ledende ungdomspolitikere den 6. og 7. mai.

Aibel
Aibel får besøk av unge politikere den 7. mai.

- Vi har tro på at fremtidens politikere vil ha nytte av å lære om den maritime klyngen, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

De unge politikerne har alle nær tilknytning til de unges politikkutforming.

- Vi har lagt opp et program som inkluderer Solstad Offshore, Karmsund Havn, Høgskulen på Vestlandet, Simsea, Knutsen OAS Shipping, Sjøfartsdirektoratet, Hagland, Aibel og Haugesund kommune, sier Meling.

Rundreisen går over to dager og avsluttes med ordføreren i Haugesund, Arne-Christian Mohn og omvsining på Rådhuset med noen ord om Haugesund som landets maritime hovedstad.