Dette vil de gjøre for å fremme den maritime hovedstaden i neste valgperiode

Maritimt Forum spurte ordfører, varaordfører og gruppelederen for det største opposisjonspartiet om hva de vil gjøre for å fremme Haugesund som landets maritime hovedstad. Les hva de svarte!

Arne Christian Mohn M Fl
Arne-Christian Mohn, May Britt Vihovde og Harald Larssen Lønning er blant politikerne som kjemper om politisk makt i sjøfartsbyen Haugesund i neste valgperiode.

Harald Larssen Lønning - gruppeleder for Høyre:

  1. Næringsutvikling: Haugesund skal bli en ja-kommune igjen som ser muligheter fremfor begrensninger. Vi må tilrettelegge for videreutvikling av regionens offshore- og subseacluster, støtte opp om arbeidet med Renergi og Offshore Wind Cluster. Vi vil arbeide for å etablere et hjemmemarked for flytende vindteknologi ved Utsira Nord, redusere eiendomsskatten og bygge flere landstrømsanlegg. Høyre kan love dere en ordfører som vil stå opp for den maritime næringen på Stortinget og gi Haugesund en aktiv næringssjef som kan legge til rette for maritime testområder for ny teknologi.
  2. Utdanning og fagmiljø: Høyre vil jobbe for å flytte Skipsregistrene, Pensjonstrygden for sjømenn og Kystverkets hovedkontor til regionen. Sammen med en videreutvikling av Sjøfartsdirektoratet vil viktig kunnskap bli værende i regionen. Vi vil støtte arbeidet med universitetsstatus for HVL og flere aktuelle linjer tilsvarende forpleiningslederutdanningen til den maritime fagskolen.
  3. Historie og byutvikling: Haugesund har en rik skipsfartshistorie som det er viktig å få digitalisert og tilgjengeliggjort. I kombinasjon med oppgraderingen av museumskvartalet, vil den maritime historien få en sentral plass i sentrumskjernen. Snuhavn for Hurtigruta, sikring av Tonjer fyr, utbygging av kyststien og faste gangforbindelser mellom byøyene vil gi en tettere opplevelse av sundene og den maritime historien.

May Britt Vihovde - varaordfører fra Venstre:

  1. Høgskulen Vestland, Campus Haugesund skal bli den ledende utdanningsinstitusjonen i Norge innen maritim fag. Styret ved HVL har bestemt at Campus Haugesund skal bygges ut. Det vil styrke ingeniør- og maritime fag med bedre undervisningslokaler. Jeg har gitt klar beskjed til høyere utdanning- og forskningsministeren Iselin Nybø at hun må stå på for at denne utbyggingen skjer så raskt som mulig og sikre at skolen får kompensert i sin ramme, for økte husleiekostnader. Og selvsagt sørge for at vi får de undervisningsstillingen som vi trenger.
  2. Maritim næring er Norges nest største eksportnæring. Strengere miljøkrav til vår skipsfart, enten den er innenriks eller utenriks vil gi økt etterspørsel etter miljø og klimateknologi. Vi har i Haugesundsregionen mange bedrifter og næringsklynger som jobbe for å utvikle null- og lavutslippsløsninger for maritim sektor. Vi må sikre at disse og våre rederier får gode rammebetingelser som gjør at de kan være med å gjøre skipsfarten «grønn». Regjeringens handlingsplan for Grønn Skipsfart er et godt utgangspunkt, og Haugesund Venstre vil være pådriver for å sikre at denne blir gjennomført.
  3. Sjøfartsdirektoratet og Kystverket Vest har unike fagmiljøer, også takket være dialogen med våre lokale maritime virksomheter. Vi må være «på hogget» for å sikre at nye oppgaver eller oppgaver som skal flyttes ut fra for eksempel Oslo, blir lagt til Haugesund. Og så heier vi selvsagt på at Røkke bygger «Store Blå» i Haugesund.

Arne-Christian Mohn ordfører fra Arbeiderpartiet:

  1. Det første å nevne, er det jeg har jobbet med siste året og vil fortsette med: Å få hovedkvarteret til verdenshavsenteret til Haugesund (Store Blå), som skal beskytte verdenshavene. Det vil befeste oss som Maritim Hovedstad. Selv om vi ikke skulle få Store Blå til byen, er signalene fra REVOcean i august at det kan likevel bli et samarbeid f.eks. opp mot klyngene i regionen.
  2. Det andre er arbeidet med havvind, som utvikles raskt. Spesielt kan flytende havvind bli noe regionen kan være ledende på med MET-centre og del av katapulten utgått fra Stord. Dette er en viktig omstilling mot mer grønn næring som kommer i tillegg til olje/gass-næringen.
  3. Det tredje er kanskje det viktigste – legge til rette for rekruttering inn mot maritim næring, ved å jobbe for styrking av den maritime utdanningen opp mot det kommende maritime senteret i tillegg til fagutdanningen. Vi kan aldri bli et NTNU, men vi kan ta posisjonen opp mot sikkerhet, dvs fra automasjon til autonomi. Og vi bør ha på plass et testområde i Karmsundet i høst.