Les hvilke innspill statssekretæren fikk

Statssekretæren i Næringsdepartementet med ansvaret for den maritime meldingen som er bebudet til neste år, heter Hannah Atic. Hun fikk innspill til meldingen fra maritime bedrifter i regionen vår.

Hannah Atic
Hannah Atic lyttet til innspillene og noterte under et møte i Sjøfartsdirektoratet.

Et tjuetalls maritime bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland var til stede i Sjøfartsdirektoratet for å møte statssekretæren og hennes følge.

Dette er noe av hva Hannah Atic fikk innspill på:

 • Tilrettelegging for havvind
 • Tiltak for godsoverføring fra veg til sjø
 • Fjerne formueskatten
 • Videreutvikle nettolønnsordningen
 • Fleksibilitet i fartsområdebegrensningene
 • Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann
 • Reduserte gebyrer i NIS
 • Bedret finansiering av maritim utdanning
 • Bedre virkemidler i klimapolitikken
 • Hydrogensatsing
 • Landstrøm
 • Cyber-sikkerhet til sjøs
 • Myndighetenes behandling av saken om sortering av produksjonsfisk innenlands
 • Havrealterte offentlige institusjoner til regionen
 • Regionen som nasjonal hub for fornybar energi

(Tekst og foto SMe)