Leserinnlegg i Haugesunds Avis: Konkurransesituasjonen på norsk sokkel

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (AP) skriver i Haugesunds Avis den 25. mars om konkurransesituasjonen på sokkelen.

Hege Haukeland Liadal
Hege Haukeland Liadal

Offshorerederiene har det tøft. Vi får nå urovekkende meldinger om at flere leverandører står i fare for å brekke ryggen dersom det ikke gjøres noe med konkurransesituasjonen.

Arbeiderpartiet er bekymret for situasjonen. Derfor har vi utfordret regjeringen til å komme med en utredning av konkurransesituasjonen på norsk sokkel.

Vi mener det er viktig at aktiviteten på norsk sokkel er innrettet slik at den kan gi hele verdikjeden fra leverandører, rederier og oljeselskaper tilstrekkelig forutsigbarhet gjennom en god og sunn konkurranse mellom de ulike aktørene. Ikke minst er det viktig at Equinor tar sitt ansvar og ikke underpriser oppdragene.

Det er god grunn til å ta situasjonen på alvor og lytte til aktører som Maritimt Forum, som har sagt at de frykter for framtida til flere leverandører hvis ikke noe gjøres. Her er det snakk om mange viktige arbeidsplasser langs kysten.

Det er ikke akseptabelt dersom det stemmer at en dominerende aktør misbruker sin posisjon. Det er viktig at regjeringen nå tar grep og sikrer at konkurransen er sunn og at de samfunnsmessige målene med aktiviteten på norsk sokkel nås. Derfor vil det være naturlig at Stortinget får en evaluering av konkurransesituasjonen på norsk sokkel og hvordan denne nå slår ut på de ulike leddene i verdikjeden.

Leserinnlegg av Hege Haukeland Liadal i Haugesunds Avis 25.03.2019.