Salt leverer sterkt resultat og tror på oppgang

Salt Ship Design leverer 33 millioner i overskudd i 2018 og tror på oppgang blant annet i offshore.

Salt Leirvik Havn 3
Salt Ship Design fikk laget denne ilustrasjonen for noen år tilbake da aktivitetsnivået var høyt, særlig innenfor offshore. Nå er det enda høyere selv om offshore ikke utgjør samme andel.

Adm. dir. Arne Stenersen er komfortabel med situasjonen.

– Vi hadde tidenes beste resultat i 2015 med 50 millioner kroner i overskudd, men har klart 33 millioner i pluss i 2018 av en omsetning på 125 millioner kroner. Aktiviteten vår har aldri vært høyere enn i fjor, sier Stenersen.

Han forklarer det gode fjorårsresultatet med den høye aktiviteten og en god balanse mellom de ulike markedssegmentene fisk, havbruk, offshore og ulike spesialskip, blant annet offshore vind.

– Dessuten vil jeg understreke medarbeiderne våre sin fantastiske evne til å ta utfordringer og snu seg rundt. Det er hovedgrunnen til at kundene våre stadig kommer tilbake til oss, sier Stenersen.

I 2015 gjorde Salt Ship Design en serie av ankerhåndteringsfartøy for Maersk og fikk således en liten pustepause i forhold til offshorekrisen som veltet inn over Norge.

– Deretter har fiske- og havbruksfartøyer dradd oss gjennom krisen, men på litt sikt tror vi på en oppgang også i offshore. I 2018 utgjorde offshorefartøy 15 prosent av omsetningen vår. Det er en del trender og muligheter som tilsier at dette kan bli mer i tiden fremover. En ting er offshore vind, en annen er interessante konseptstudier Salt gjør innen FPSO-segmentet. Videre er det behov for fornyelse av offshore service flåten på lengre sikt, blant annet med utgangspunkt i nye krav, og dessuten mulighetene for en generell markedsforbedring, men vi er ikke sikre på når oppgangen kommer, forklarer Arne Stenersen.

Salt Ship Design har 30 ansatte i Leirvik på Stord og 50 ansatte i Polen.

– Folkene våre har spennende tanker om fremtiden, blant annet om hydrogen. Vi skal være med fremover, smiler Stenersen.

(Tekst SMe. Illustrasjon Salt Ship Design)