Lyspunkter i spot-markedet

Hagland Shipbrokers meldte ved månedsskiftet om lyspunkter i spot-markedet for forsyningsskip på norsk sokkel og for ankerhåndteringsfartøyer både hjemme og på britisk sokkel.

Kenneth R  Johansen Subops 2019
Kenneth R. Johansen leder meglerbordet offshore i Hagland Shipbrokers.

I månedsrapporten for oktober skriver meglerhuset ved månedens slutt at det nå er ti forsyningsskip som trader i det norske løsmarkedet mot femten tidlig i oktober. Gjennomsnittsraten for oktober landet på 89.000 kroner dagen, men med sterkere rater mot slutten av måneden da det ble gjort en slutning på 140.000 kroner. Like bra var det ikke på britisk side av Nordsjøen hvor gjennomsnittsraten for forsyningsskip i oktober falt fra 120.000 kroner til om lag 66.000 kroner.

Markedet for ankerhåndteringsskip tok seg derimot opp begge steder i løpet av oktober. Gjennomsnittsraten for oktober landet på 330.000 kroner, men med en gjennomsnittsrate i siste halvdelen av oktober på 55.000 kroner dagen.

Du kan lese rapporten her.

(Tekst og foto SMe)