Maktens havn

Maritim betraktning i Haugesunds Avis. Statsminister Erna Solberg kom til maktens havn!

Gautesen Solberg Rokstad
F.v. havnedirektør Tore Gautesen, statsminister Erna Solberg og styrelederen i Karmsund Havn, Johan Rokstad.

Nylig kom statsminister Erna Solberg til Husøy for å åpne Haugesund Cargo Terminals. - Jeg liker å styre store ting, sa statsministeren da hun brukte den store kranen Karmsund Havn har anskaffet i et løft som «klippet» snoren. Det er riktig av en norsk statsminister å ville styre store ting. Det er også riktig av henne å si det som det er. Politikk handler om makt. Makt handler om å øve innflytelse på samfunnsutviklingen, eller å øve innflytelse overfor andre mennesker i ulike sammenhenger. Slik må det være, forutsatt at formålet med maktutøvelsen er fellesskapets beste.

To dager etter at statsministeren hadde åpnet Haugesund Cargo Terminals, presenterte Avaldsnesprosjektet, Stavanger maritime museum og Arkeologisk museum i Stavanger planene for omfattende marinarkeologiske undersøkelser i havneområdet nedenfor Olavskirken og kongsgården. - Vi har funnet et skipsvrak fra 1300-tallet ved Gloppeneset og kan komme til å gjøre ytterligere funn, kanskje til og med av vikingskip, sa maritim arkeolog Arild Skjæveland Vivås fra Stavanger maritime museum da han sammen med prosjektgruppen bak «Maktens havn» presenterte hva som nå kommer. Navnet på prosjektet har de kommet opp med selv.

I denne prosjektgruppen er også den maritime næringen representert. Einar Tollaksvik fra Saga Subsea mener subsea-selskapene på Haugalandet har mye å bidra med i det marinarkeologiske arbeidet. – For oss handler det ikke bare om historie. Offshoremarkedet er i endring og marinarkeologi kan bli en nisje for Saga Subsea og andre. Dessuten representerer det en rekrutteringsmulighet. Barn og unge i regionen kan komme til Avaldsnes for å se hva vi får til med teknologien vår, sa Tollaksvik.

På vei ned mot det gamle havnen som både vikinger og hanseater benyttet seg av, satt dronning Ljufina på en stein i det dimme lyset denne grå og regntunge dagen i Karmsundet, som var hun projisert ut av fornaldersagaenes tåke. Hun passet på Geirmund der han lekte i skråningen ned mot naustet som det den dag i dag finnes vitnesbyrd om. Han var som henne mørk i hudfargen med nærmest mongolske trekk. En dag skulle han måtte reise ut. Harald Hårfagres samlingsbestrebelser presset mangt et godt høvdingemne og mang en stolt høvding bort fra Vestlandet over havet mot Island og andre øyer i vest. Slik skulle Geirmund Heljarskinns skjebne i livet bli å etablere et handelsnettverk som favnet om sin mors hjemstavnstrakter i Bjarmeland øst av Hvitehavet, Island og Dublin.

Der nede ved havnen kjentes en aning av den varme luften som var på vei, og som neste dag skulle fortrenge vinteren en gang for alle her på Haugalandet. Den kom liksom et sted fra bakenfor fornaldersagaenes beretninger om heltedåd. Helt fra bronsealderens milde årstider da to avlinger var mulig selv her i det kalde nord. For hva lærte vi denne dagen på Avaldsnes? Jo, at stedet og havnen har vært et maktsenter 3.000 år tilbake i tid. Over bronsealder til jernalder med vikingtid og senere høymiddelalderen. Altså lenge før Norge fikk navnet sitt etter farleden mot nord med Ottars beretning fra omkring 890 e. Kr.

- Avaldsnesprosjektet begynte i 1993. Til nå har det meste handlet om hva vi har funnet på land. Ved å gjøre disse marinarkeologiske undersøkelsene, kan vi lære mer om sammenhengen mellom sjø og land, sa Marit Synnøve Vea.

Om kvelden etter at statsministeren hadde åpnet Haugesund Cargo Terminals, møttes vi til festmiddag på Hotell Scandic Maritim. Riktignok var Solberg selv på full fart inn i valgkampen, men mye annet godtfolk var samlet. Der vi ved pent oppdekkede bord med hvite duker gledet oss sammen med Karmsund Havns ledelse, ansatte, styre og kommunale eiere over den fantastiske utviklingen i havnen de siste årene, var det vanskelig ikke å fornemme sjauingen fra alle fiskebåtene som kom inn i Smedasundet like utenfor for å levere lasten til oppkjøpere og eksportører. De var enkle folk den gangen tilbake ved byens opprinnelse rundt sildefiskeriene. De drakk ikke fine viner, men frekventerte heller ladestedets brennevinssjapper. Men bygget byen og regionen gjorde de. Om de var klar over det, eller ikke, beskjedne tross alt, i sine enkle vadmelstrøyer. Så satt vi der da, inne i hotellets festsal, etterkommerne.

Beskjedenheten har vi arvet, og godt er på mange måter det, men nå er det også tid for å si fra. Ikke bare Avaldsnes, men alt hva som vender til Karmsundet har en unik posisjon i landets fortid og nåtid, og vi må tørre å si dette høyt for også å berede grunnen for fremtiden. La oss løfte krystallglassene og få budskapet ut til all verden! For er det en ting en statsminister og hvilken som helst annen politiker vet, så er det at det ikke nytter å være smålåten om velgerne skal vinnes for politiske prosjekter. Dette er også hva makt handler om. Å ta posisjoner i folkets bevissthet. La oss lære av det. Statsminister Erna Solberg gav oss drahjelpen da hun kom til Husøy og åpningen av Haugesund Cargo Terminals for å styre store ting. Jeg sier det som det er. Hun kom til maktens havn!

Erna Solberg
Erna Solberg ved åpningen av Haugesund Cargo Terminals den 11. juni.

(Tekst og foto SMe)