Maktens havn før, nå og for alltid

Det er vanskelig ikke å bli pompøs når Avaldsnesprosjektet nå gjør en ny omdreining. Havnen ved Karmsundet ligger ved maktens kjerne.

Jarle Nilsen
Ordfører Jarle Nilsen åpnet det nye prosjektet "Maktens havn". I bakgrunnen lederen for Avaldsnesprosjektet, Marit Synnøve Vea.

Avaldsnesprosjektet tok til i 1993 med undersøkelser på land. Det har fortsatt frem til i dag, men nå legger prosjektet fra land. Det skal gjøres omfattende marinarkeologiske undersøkelser i havneområdet nedenfor Olavskirken og kongsgården.

– Vi har funnet et skipsvrak fra 1300-tallet ved Gloppeneset og kan komme til å gjøre ytterligere funn, kanskje til og med av vikingskip, sa maritim arkeolog Arild Skjæveland Vivås fra Stavanger maritime museum da han sammen med prosjektgruppen bak «Maktens havn» presenterte hva som nå kommer.

Maritim næring

I denne prosjektgruppen er også den maritime næringen representert. Einar Tollaksvik fra Saga Subsea mener subsea-selskapene på Haugalandet har mye å bidra med i det marinarkeologiske arbeidet.

– For oss handler det ikke bare om historie. Offshoremarkedet er i endring og marinarkeologi kan bli en nisje for Saga Subsea og andre. Dessuten representerer det en rekrutteringsmulighet. Barn og unge i regionen kan komme til Avaldsnes for å se hva vi får til med teknologien vår, sa Tollaksvik.

500.000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

På vegne av Stavanger maritime museum, som i det marinarkeologiske arbeidet ved Avaldsnes kommer til å ha tett samarbeid med Arkeologisk museum i Stavanger, tok Bitten Bakke imot 500.00 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Det utgjør en grunnkapital i prosjektet.

– Vi kommer dessuten til å prøve med innsamling i sosiale medier, såkalt «crowfunding», sa lederen for Avaldsnesprosjektet, Marit Synnøve Vea. Einar Tollaksvik føyde til at det er en ambisjon også å hente inn midler fra lokalt næringsliv.

Presentasjonen av prosjektet «Maktens havn» kom kun to dager etter at statsminister Erna Solberg åpnet Haugesund Cargo Terminals på Husøy. Karmsund Havn er i ferd med å bli Vestlandets logistikk-knutepunkt og en av de viktigste havnene i Nordsjøbassenget. Karmøys ordfører Jarle Nilsen så sammenhenger.

Maktsenter i 3.000 år

– Vi har vært et maktsenter i 3.000 år. Vi er Vestlandets logistikk-knutepunkt. Vi er verdensledende i subsea. Vi har en stor maritim klynge, og vi har teknologien som muliggjør ny marinarkeologisk forskning, sa ordføreren.

Også ved en heving av det kjente skipsvraket ved Gloppeneset, vil regionens offshorekompetanse komme til anvendelse. Det er tanken at skipet skal plasseres i låven like vest av Nordvegen historiesenter. Sammen med historiesenteret, kirken og Bukkøy vil skipet supplere området på en måte som ytterligere fremhever områdets attraksjonsverdi. Sammen med regionens maritime næringsliv forøvrig, settes Karmsundet ytterligere på kartet som et tyngdepunkt i sjøfartsnasjonen Norge.

Einar Tollaksvik
Einar Tollaksvik i Saga Subsea er med i prosjektgruppen til "Maktens havn".

(Tekst og foto SMe)