Mange jubler over regjeringens åpning for havvind

Regjeringen sender før sommeren ut på høring åpning av Utsira Nord for havvind og ber om innspill til området Sørlig Nordsjø II. Mange jubler.

Liv Kari Eskeland Og Terje Halleland
Arkivfoto: Liv Kari Eskeland og Terje Halleland på Haugesundkonferansen i 2018.

Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind Cluster sier seg godt fornøyd.

– Utsira Nord er velegnet for flytende teknologier. Når det nå legges til rette arealmessig, og dersom det også legges til rette kommersielt, kan Norge beholde sin ledende posisjon og bli en ledende global aktør innenfor flytende havvind, sier han.

UNITECH Offshore med partnere har i flere år forberedt seg på et kommende stort hjemmemarked for flytende vindturbiner.

- Vi har lagt ned betydelig ressurser og tid i dette fordi vi vet at Norge, industrien og andre kompetansemiljøer nå får en unik mulighet til å ta ledelsen i det som blir en gigantisk global utbygging, sier adm. dir. Gunnar Birkeland.

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland fremmet sist havvind overfor Rogalandbenken på Stortinget i april i år.

– Utsira Nord ligger like utenfor stuevinduet vårt. Dette kan få stor betydning for den maritime leverandørindustrien, sier daglig leder Sverre Meling jr.

Det er gjort et godt politisk arbeid fra regionens stortingspolitikere i denne saken. Terje Halleland (Frp) og Liv Kari Eskeland (H) tilhører begge posisjonen og sitter i Energi- og miljøkomiteen.

- Dette kan bety mye for vår region og vårt næringsliv. Vi har arbeidet lenge med å få dette på plass, og det passer utmerket at det kommer nå. Vindkraft til havs står allerede for den største eksporten av varer og tjenester innen fornybarsektoren, og norske selskaper er i front på flere områder, særlig innen flytende vindkraft, sier Halleland.

Liv Kari Eskeland fremhever klyngene sitt bidrag i at havvind nå aktualiseres ytterligere.

– Dette kan bety mye for leverandørindustrien vår. Det er blitt jobbet systematisk med flytende havvind fra klyngene våre, påpeker hun.

Arvid Nesse 1
Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind Cluster er godt fornøyd.

(Tekst og foto SMe)