Maritim politiker og rederisjef møttes

Statssekretær i Næringsdepartementet, Hannah Atic, og viseadm. dir. i Knutsen OAS Shipping, Synnøve Seglem, hadde ett og annet å snakke om i anledning ny maritim stortingsmelding.

Synnøve Seglem Og Hannah Atic
Synnøve Seglem og Hannah Atic

Atic har ansvaret for den nye stortingsmeldingen det nå arbeides med. Den skal legges frem til neste år. Hun hadde først et innspillmøte hos Sjøfartsdirektoratet med hele den regionale maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland. Deretter dro hun på rederibesøk til Knutsen Group et par, tre hundre meter lenger sør i Karmsundet. Foruten Synnøve Seglem, møtte statssekretæren også Trygve Seglem og Nils Kristian Strøm. Strøm er adm. dir. i Knutsen OAS Shipping. Trygve Seglem er storeier i Knutsen Group og adm. dir. for Knutsen NYK Offshore Tankers.

Til sammen vil omsetningen i Knutsen Group bli rundt sju milliarder kroner i 2019. Rederigruppen har 2.000 sjøfolk om bord i 46 skip under operasjon. Seks skip er under bygging. På kontorer i ulike land arbeider 200 medarbeidere. På hovedkontoret i Haugesund arbeider over 100 medarbeidere. Hannah Atic kom til et av landets største og mest vitale rederier.

Hun ville gjerne vite om Knutsen var rammet av offshorekrisen på samme måte som offshorerederiene.

– Jobben vi gjør er etter at oljen eller gassen er tatt opp, og vi arbeider på basis av lange kontrakter, typisk mellom sju og tolv år for LNG-tankerne våre, og mellom fem og tolv år for bøyelasterne. Derfor har ikke vi vært rammet på samme måte som offshorerederiene, svarte Synnøve Seglem.

Deler av virksomheten er børsnotert på Wall Street.

– Børsverdien i USA er rundt 650 millioner USD. Vi betaler årlig utbytte på 80 millioner USD fra denne delen av virksomheten vår, kunne Trygve Seglem fortelle. Han poengterte at Knutsen Group er en internasjonal virksomhet.

– Kun elleve av våre skip opereres i norske farvann, fortalte Trygve Seglem.

Det er femten år siden sist det ble lagt frem en maritim stortingsmelding selv om regjeringen har presentert så vel en maritim strategi som en havstrategi de siste årene.

– Vi vil påpeke to forhold. Det ene er gebyrene for bruk av NIS-flagg. Det andre er fartsområdebegrensningen som rammer bøyelasterne våre på norsk sokkel. Det er dyrere å ta i bruk NIS-flagg enn for eksempel spansk flagg. Og det er vanskelig for oss å flagge bøyelasterne våre på norsk sokkel i NIS, og slik få ta del i nettolønnsordningen, når det stilles krav om at skipene må opereres utenfor Norge i minst 50 prosent av tiden. Slikt er umulig å forutsi, sa Synnøve Seglem.

Nils Kristian Strøm gjorde rede for flere teknologiutviklingsprosjekter i gruppen. I Knutsen Group ligger to teknologiselskaper. Knutsen Technology og Knutsen Subsea Solutions. Stikkord er KBAL, KVOC, PNG og PCO2. Rederiet har brukt flere hundre millioner på teknologiutvikling.

– Vi bruker Skattefunn og har fått støtte fra Enova i enkelte prosjekter, sa Synnøve Seglem.

Hannah Atic oppsummerte møtet. – Svært nyttig, konkluderte hun.

(Tekst og foto SMe)