Maritim samling på Oscarsborg

De maritime foraene var nylig samlet på Oscarsborg. Oberst Birger Eriksens handlekraft i 1940 inspirerte til innsats i valgåret 2019.

Oscarsborg Samling Januar 2019
F.v. Harald Victor Hove (Maritime Bergen), Tor Egil Fjelde (Maritimt Forum), Bjørn R. Saltermark (Maritimt Forum Sør), Ivar Engan (Maritimt Forum), Christine Wiig (Maritimt Forum), Arnfinn Ingjerd (Maritimt Forum Nordvest), Wollert Krohn-Hansen (Maritimt Forum Midt-Norge), Fride Solbakken (Maritimt Forum Stavangerregionen), Tom Kleppestø (Maritimt Forum Oslofjorden), Siv Remøy Vangen (Maritime Bergen), Terje Brinck Løyning (Maritimt Forum Nord) og Sverre Meling jr. (Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland).

En hovedmålsetting for arbeidet i Maritimt Forum er å gi gode næringspolitiske innspill til myndigheter og politikere. I valgår er oppmerksomheten rundt politikkutforming stor. Selv om den maritim næringspolitikken i hovedsak er nasjonal, er lokalpolitikken en god arena hvorpå å fremme forståelsen av den maritime verdiskapingen. Mange lokalsamfunn lever av denne verdiskapingen.

Derfor var fylkes- og kommunevalgkampen et tema på Oscarsborg. Denne og lagbygging i Maritimt Forum. Omgivelsene passet godt. Birger Eriksens kommando om å avgi ild mot Blücher og den øvrige tyske flåtestyrken som kom inn Oslofjorden natten til den 9. april 1940, endret norgeshistorien. Til det bedre, tross fem forestående krigsår, men med egen konge og regjering i London.

Det er noe å strekke seg etter.

(Tekst SMe. Foto Jògvan H. Gardar)