Maritime fag opp 18,5 prosent i Haugesund

På landsbasis går søkningen til maritime fag opp med 15 prosent i inntaket til høyere utdanning, mens det ved Høgskulen på Vestlandet går opp 18,5 prosent.

Avgangsstudenter 2019
Illustrasjonsfoto. Maritime avgangsstudenter i Haugesund Rederiforening før sommeren i år.

Nautikkutdanningen har god søkning, men her følger HVL trenden i resten av landet. Det er den nye bachelorutdanningen i Maritime Management og mastergraden i maritime operasjoner som trekker den maritime utdanningen ved HVL, campus Haugesund, opp over landsgjennomsnittet.

- Mastergraden i maritime operasjoner har en økning i søkningen på 69 prosent, heter det i en pressemelding fra HVL.

Høgskolen viser som forklaring til de gode søkertallene, blant annet til at alle avgangsstudentene i nautikk fra de seneste årene har fått kadettplass og at markedssituasjonen synes i bedring for mange rederier.

(Tekst og foto SMe)